• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Disclaimer voor e-goods.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van e-goods, zoals deze beschikbaar is gesteld door e-goods. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van e-goods is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij e-goods.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Deze prijzen worden weergegeven inclusief BTW. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met e-goods te mogen claimen of te veronderstellen.

e-goods streeft naar een zo actueel mogelijke website. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

Extra Kosten

Voor bestellingen onder de €20,- rekenen wij €5,95 aan verzendkosten. Voor bestellingen boven de €20,- rekenen wij geen verzendkosten.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van e-goods op deze pagina.